ازدواج، این پیمانی که با رضایت زن و مرد، بر اساس اراده آنها بسته می شود، دارای آثاری شگفت انگیزی است. ازدواج قرارداری رسمی برای پذیش یک تعهد دو طرفه به منظور تشکیل زندگی مشترک است تا زوج ها در سایه آن، در خط سیر جدیدی از زندگی قرار گیرند. این پیمان که با رضایت زن و مرد، و بر اساس اراده آنها بسته می شود، دارای فواید بسیار شگفت انگیزی است که هنوز بسیاری از روانشناسان به دنبال کشف آثار آن می باشند.به نحوی که حتی دین اسلام آن قدر برای ازدواج اهمیت قائل است که شگفت انگیزی ,شود، دارای ,آنها بسته ,اراده آنها ,اساس اراده منبع

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

پسند موزیک دانلود رایگان ایران اجناس فوق العاده شرکت نظافتی دست به کار آموزش های روابط جنسی و زناشوییی دکوراتیو میزاتو جاپیازی علوم ماوراء فروشگاه فالک